7. maj 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 7. maj

Reform af sundhedsvæsenets struktur.

Landsstyret besluttede, at godkende skrivelsen om Reform af sundhedsvæsenets struktur uddeles til Landstingsmedlemmerne

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

Landsstingssager

FM 2008/130 Forelæggelsesnotat til Forslag til Landstingslov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland.

FM 2008/62 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold i Grønland - især også kollegieforholdene i København.

FM 2008/117 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af Landstingslov om Videnscenter for Børn og Unge, således at MIPI’s hovedopgave bliver at skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge, således at MIPI indgår i Ilimmarfik som selvstændig institution og således at der gennem opnormering og etablering af stilling som centerleder skabes entydige rammer for MIPI’s organisation og politiske uafhængighed.