5. maj 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 5. maj

Opfølgning på Landsstyrets behanding af redegørelse om de samfundsmæssige aspekter af efterforskning og brydning af uran i Grønland.

Landsstyret besluttede, at redegørelsen frigives til pressen og til offentliggørelse på Nanoq. Gl samtidig med fremsendelse til Fællesrådet til orientering på rådets næste møde den 28. maj 2008.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Jørn Skov Nielsen i Råstofdirektoratet på telefon 34 50 00

 

Landstingssager

FM 2008/88 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indføre pasningsgaranti for børn senest tre måneder efter indgivelse af ansøgning.

FM 2088/84 Svarnotat tilForslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at etablere Arnat Højskoliat.

FM 2008/129 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at forstærke undervisningen af de grønlandske sprog.

FM 2008/61 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre forholdene for uddannelsessøgende med børn, således at disse hjælpes økonomisk ved ændring af støtteforanstaltningerne for forældre, der i tidsbegrænsede tidspunkter må tage til andre byer og må betale for pasning af deres børn på børneinstitutioner.