30. maj 2008

Konto ændringer som følge af resortomlægningen.

Landsstyret besluttede:

 • at landsstyret godkender de nævnte ændringer af kontoplanen
 • at landsstyret godkender de nævnte ændringer af bevillingerne
 • at landsstyret godkender at bevillingen på hovedkonto Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk forhøjes med 250.000 kr.
 • at landsstyret godkender at bevillingen på nyoprettede hovedkonto Innovations- og projektopgaver nedsættes med 250.000 kr.
 • at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at godkende budgetbidrag, tekstanmærkninger og bemærkninger til tekstanmærkninger som følge af de i nævnte ændringer.
 • at Landsstyret sender sagen til Landstingets Finansudvalg til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

 

Udmøntning af øremærkede midler til Landsdækkende institutioner.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Forslag til: bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, der indfører Greenlandic Grading System (GGS-skalaen)

Landsstyret besluttede, at godkende vedlagte forslag til ny Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

 

Ansøgning til Landsstyret om godkendelse af udvidelse af den selvejende Døgninstitution Illu Paarsivik med 2 udslusningsboliger og 1 satellit enhed.

Landsstyret besluttede:

Godkender udslusningshus til 1 - 2 beboere.

Godkender satellit-enhed til 5 piger.

Godkendelse udslusningsbolig til 1 - 2 beboere.

Der først kan modtages børn og unge i afdelingerne, når Landstyret har godkendt etableringen.

Hvert år inden 1. februar skal Illu Paarsivik udarbejde en årsberetning, der afgives til Departementet for Familie og Sundhed.

Samt institutionerne drives, som beskrevet i ansøgningen den 17. november 2007 samt herunder vedtægter.

At Landsstyreområdet for Familie og Sundhed bemyndiges fremover til at behandle og godkende eventuelle ændringer eller udvidelser for Den selvejende institution Illu Paarsivik.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

 

Ansøgning til Landsstyret om godkendelse af den selvejende døgninstitution Børne og ungehuset Mælkebøtten.

Landsstyret besluttede:

Mælkebøtten etableres som døgninstitution med 9 pladser for børn og unge i alderen mellem 0 og 17 år.

Der først kan modtages børn og unge i Mælkebøtten, når Landstyret har godkendt etableringen.

Hvert år inden 1. februar skal Mælkebøtten udarbejde en årsberetning, der afgives til Departementet for Familie og Sundhed.

Samt institutionen drives, som beskrevet i ansøgningen den 16. april 2008 samt herunder vedtægter dateret den 24. oktober 2004.

At Landsstyreområdet for Familie og Sundhed bemyndiges fremover til at behandle og godkende eventuelle ændringer eller udvidelser for Den selvejende institution Mælkebøtten.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

 

Ansøgning til Landsstyret om godkendelse af udvidelse med yderligere 4 pladser på landbase i Qooqqut i tilknytning til den selvejende institution “Skoleskibet Tugdlik”.

Landsstyret besluttede:

 • "Skoleskibet Tugdlik" udvides med yderligere 4 elevpladser unge drenge alderen mellem 14 og 18 år.
 • Der først kan modtages unge drenge i "Skoleskibet Tugdlik", når Landstyremedlemmet for Familier har godkendt udvidelsen.
 • Hvert år inden 1. februar skal "Skoleskibet Tugdlik" udarbejde en årsberetning, der afgives til Departementet for Familie.
 • Samt institutionen drives, som beskrevet i ansøgningen med herunder vedtægter dateret den 27. februar 2004. særlige bemærkning: er at institutionen skal overholde i vedtægterne 6.1, Den selvejende institutions regnskaber udarbejdes i henhold til lovgivning.
 • At Landsstyreområdet for Familie og Sundhed bemyndiges fremover til at behandle og godkende eventuelle ændringer eller udvidelser for Den selvejende institution Skoleskibet Tugdlik.
 • Godkendelse af takstnedsættelser på fastnettelefoni i Grønland.
 • at Landsstyret godkender vedlagte forslag til priser i henhold til bilag
 • at Landsstyret godkender, at det til enhver tid ressortansvarlige Landsstyremedlem bemyndiges til i fremtiden at afgøre sager omkring takstnedsættelser.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

 

Forhøjelse af børnetilskuddet og det alm. Plejevederlag.

Landsstyret besluttede:

 • At bevillingen på hovedkonto Reserve til nye initiativer, nedsættes med 7,6 mio. kr. i 2008

 • at bevillingen på hovedkonto Bloktilskud til kommunerne, opskrives med 3,0 mio. kroner i 2008

 • at bevillingen på hovedkonto Børnetilskud opskrives med 4,6 mio. kroner i 2008.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00