2. maj 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde den 2. maj 2008

Ændring af projektbeskrivelse samt tilførsel af yderligere midler til projekt nr. 082.78.016 Kloaknettet, Kangerlussuaq tilskud til kommuner

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Oprettelse af projekt til genopførelse af kirken i Nuussuaq (Upv).

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

FM 2008/82 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre, at arrangementer omkring trofæjagter varetages af personer med certifikat til erhvervsjagt, samt at sådanne jagter bliver arangeret i samarbejde med personer med kendskab til de givne forhold her i landet

FM 2008/120 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at planlægge en øgning af forsyningen af indenlandske fødevareprodukter.

FM 2008/XX Afrapportering af status på sektorprogrammet og den ekstraordinære uddannelsesindsats (uddannelsesplanen).