23. maj 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 23. maj 2008

Qaanaaq Kommune’s hjemmestyrelån.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret kontaker Overgangsudvalget for Nordkommunen med orientering om Qaanaaq Kommunes gældsforpligtigelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Kaj Kleist i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2008.

Landsstyret besluttede,

  • at Budgetorientering fremsendes til Landstingets Finansudvalg.
  • at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender kan foretage redaktionelle ændringer inden fremsendelsen til Finansudvalget

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Ansøgning om tillægsbevilling til Naturinstituttet på grund af motorhavari på undersøgelsesfartøjet ”Adolf Jensen”.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Ansøgning fra Air Greenland om prisjustering på fuel-tillæg.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret tilkendegiver til Statens Lufthavnsvæsen, at Landsstyret ikke støtter Air Greenlands ansøgning om at hæve fueltillægget inden for de angivne rammer.

  • at Landsstyret ikke skal bemyndige Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer til at godkende fremtidige begæringer fra Air Greenland A/S om ændringer i fueltillægget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00