13. maj 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 13. maj

Forslag til at indgå i dialog med Klima- og Energiministeren med henblik på at sikre Grønlands interesser i forhold til Kyoto-protokollens afløser

Landsstyret besluttede,

  • at der arrangeres et møde mellem Landsstyremedlemmet og Klima- og Energiministeren, hvor Landsstyremedlemmet fremlægger de grønlandske problemstillinger, og drøfter Islandsmodellen mv. på ovennævnte grundlag,

  • at der på den baggrund knyttes en tæt kontakt til det danske Klimasekretariat og Klima- og Energiministeriet, med henblik på løbende at få inddraget de grønlandske interesser i Danmarks forberedelser til COP15 i København i 2009 og den efterfølgende klimaaftale.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Spørgsmål vedr. udvidelse af undtagelsesbestemmelse i Færdselslovens § 1 nr. 8 til også at omfatte fangsterhvervet

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tilslutter sig en udvidelse af undtagelsesbestemmelsen til også at omfatte Fangsterhvervet

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Ændring af projektbeskrivelser vedrørende lufthavne.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00