3. april 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 3. april 2008

Togt i havområdet nord for Grønland med ubåd mhp ,at indsamle data for at dokumentere krav på udvidet kontinentalsokkelområdet.

Landsstyret besluttede, at der i samarbejde med Canada kan rettes henvendelse til Storbritannien om gennemførelse af bathymetriske undersøgelser i området nord for Grønland med en britisk atomdreven ubåd, idet det forudsættes, at togtet gennemføres i overensstemmelse med anerkendt god international standard på området, jf. principperne i råstoflovens § 23.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Udskydelsen af færdiggørelsen af forvaltningsplan for torsk i 2008-2009 samt vedtagelse af TAC for 2008.

Landsstyret besluttede:

  • at TAC for torsk fastsættes til 15.000 tons,
  • at Royal Greenland A/S, Sigguk Grl A/S og Saattuaq A/S tildeles en kvote på torsk på 1.000 tons hver. Qaleralik A/S og Arctic Prime Fisheries ApS (”Haki”) tildeles en kvote på torsk på 1.500 tons hver. Tunumi Tsuuddii A/S og Arctic Prime Fisheries (Kuummiut) tildeles en kvote på torsk på 1.200 tons hver og East Greenland Codfish samt North Greenland Seafood tildeles en kvote på 1.000 tons torsk hver,
  • at godkende oplægget om torskeforvaltningsplanen som forelagt, dog med krav om, at det meddeles Fiskerirådet, at arbejdet med forvaltningsplanen færdiggøres med utvetydige indstillinger senest 1. oktober 2008. Såfremt der fortsat er uenighed i Fiskerirådet, vil Landsstyret træffe den endelige afgørelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ansøgning fra SAS om tilladelse til beflyvning af ruten København-Kangerlussuaq i 2009, 2010 og 2011.

Landsstyret besluttede, at Departementet for Infrastruktur og Miljø meddeler Transportministeriet, at Landsstyret tilslutter sig, at SAS meddeles tilladelse til at beflyve ruten København-Kangerlussuaq i perioden maj-september 2009, 2010 samt 2011.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Mindreforbrug på anlægsprojekter, hvor der er afleveret byggeregnskaber.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Salg af kommunal udlejningsbolig.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret godkender, at Qaanaaq Kommune kan sælge ejendommene B- 167, B- 335, B- 348, B- 369, B- 617, B- 629, B- 631, hvortil der er givet tilskud fra Landskassen, såfremt kommunen deponerer provenuet til fordel for Landskassen,
  • at Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer kan godkende frigivelse af midlerne til boligrelaterede formål, herunder byggemodning,
  • at bemyndige Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer til at træffe afgørelse om salg af kommunale udlejningsboliger når Hjemmestyrets andel af salgsprovenuet deponeres til fordel for Landskassen, og
  • at bemyndige Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer til at frigive de deponerede midler til boligrelaterede formål, herunder byggemodning.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Fredningsbekendtgørelse for Kitsissunnguit (Grønne Ejland).

Landsstyret besluttede, at vedlagte udkast godkendes til vedtagelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Rapport om etablering af et dataindsamlingssted for natur-, miljø- og dyrefænomener.

Landsstyret besluttede, at vedlagte svar fra Landsstyret til Frednings- og Miljøudvalget godkendes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Bekendtgørelse om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landsstyret besluttede,at vedlagte bekendtgørelse om hjælp til personer med vidtgående handicap godkende i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

KNAPK-RG rapport om strukturændringer i det kystnære rejefiskeri.

Landsstyret besluttede:

  • at bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven nedsættes med 433.200 kr. og
  • at hovedkonto 50.01.03, forhøjes med 433.200 kr. med henblik på afholdelse af seminar om det kystnære rejefiskeri.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00