30. april 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 30. april 08

Vedtægtsændringer i TeleGreenland International A/S

Landsstyret besluttede, at godkende de fremlagte vedtægtsændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Kaj Kleist i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Landstingssager

  • FM 2008/58 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at iværksætte en undersøgelse om enlige mødres, fædres og plejeforældres problemer i forbindelse med deres opdragelse- og levevilkår for at opnå bedre og lettere forhold.
  • FM 2008/60 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne ”samtalepersoner” især også i bygder og yderdistrikter for at aflaste personer med svære traumer.
  • FM 2008/93 Svarnotat til Spørgsmål til Landsstyret om hvorvidt Landsstyret på baggrund af de seneste undersøgelser om seksuelt misbrug af børn og afdækning af børnefattigdom agter at genoverveje at etablere en Børneombudsmandsinstitution eller anden enhed, der kan beskytte og tale børnenes rettigheder i større grad end idag?
  • FM 2008/101 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage initiativ til for at opnå bedre muligheder for videreudvikling af ufaglærte personer, der pga. mindre handicap eller anden årsag ikke var i stand til at udvikle sig videre på normalvis.
  • FM 2008/110 Svarnotat til Spørgsmål til Landsstyret vedr. indsatsen for børn på krisecentre