28. april 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 28. April 08

Godkendelse af rammer for Forslag til Finanslov 2009.

Landsstyret besluttede:

  • at der i 2009 ikke skal gennemføres stigninger i skatte- og afgiftssatser,
  • at Landsstyret godkender de drift og tilskudsrammer for FFL2009, som fremgår af ovenstående ,
  • at Landsstyreområderne gennem opprioriteringer indenfor egne tilskuds- og driftsbevillinger finder plads til initiativer, som Landstinget har pålagt Landsstyret at gennemføre, til videreførelse af tillægsbevillinger givet i 2008 og til nye initiativer i øvrigt.
  • at der ikke gennemføres forhandlinger med partierne om et finanslovforlig inden forslaget fremlægges i Landstinget.
  • at Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at foretage tekniske justeringer af rammerne.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Landstingssager

FM 2008/116 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Lands-styret fremover pålægges, i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag og forordningsforslag, at redegøre for hvilke konsekvenser forslaget vil få for børns velfærd.

FM 2008/xx Forelæggelsesnotat til Tilpasning af arbejdsstyrken til nye væksterhverv.

FM 2008/66 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering af vore ældste.

FM 2008/74 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til, i samarbejde med kommunerne at undersøge behovet for ansættelse af familieplejekonsulenter, behovet for opstramning af kravene til plejefamilierne, behovet for psykologisk vurdering af, samt behovet for uddannelse af plejeforældre.

FM 2008/79 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at den årlige pris for udstedelse af et fangstbevis for fritidsfangst forhøjes.

FM 2008/17 Svarnotat til Forslag til Landstingsforordning om ændring af lands-tingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.(Udvidelse af hjemmelsgrundlag for tilskud i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, regler om praktikløn og præciseringer som følge af ressortændringer)