22. april 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 22. april 08

 

Tillægsbevillingsansøgning til Skattestyrelsens anlægskonto.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

 

Fredning af Austmannadalen og et omkirngliggende areal.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret godkender udkastet til bekendtgørelse om fredning af Austmannadalen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Godkendelse af forslag til bekendtgørelse om udlejning af ejendomme til beboelse.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret godkender forslag til Hjemmestyrets bekendtgørelse om udlejning af ejendomme til beboelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppen vedr. anbefalinger til Landsstyret ang. eventuel revidering af gældende fuglebekendtgørelse.

Landsstyret besluttede, at det vedlagte kommissorium godkendes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Landstingssager

UPA 2008/114 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at placere en kommende fisker- og fangerskole i fysisk og administrativ tilknytning til ATI-skolen i Maniitsoq sådan som en nedsat ekspertarbejdsgruppe har anbefalet.

FM 2008/102 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at søge oplysningskampagner og debatter via KNR radio og TV gennemført mindst to gange om året med deltagelse af politikere og borgere.

FM 2008/67 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, i samarbejde med kommunerne, at de unge handicappede sikres handlingsplan efter endt skolegang.

FM 2008/126 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om kravene til en helhedsorienteret handicappolitik med henblik på at styrke handicapforsorgen, herunder undervisnings-, uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne for handicappede.