17. april 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 17. april 2008

Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret tager analyserapporten til efterretning,
  • at anbefalingerne sendes i høring, når disse søges indarbejdet over FFL 2009 samt overslagsårene,
  • at Departementet sørger for opfølgning af evalueringsrapporten, samt
  • at rapporten omdeles til Landstingsmedlemmerne

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Resultatkontrakt med Neqi A/S om omstrukturering af slagteriet i Narsaq.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret godkender, at indstillingerne videresendes til behandling i Landstingets Finansudvalg til udvalgets godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Videreførsel af trafikkontrakter til Upernavik, Uummannaq og Nanortalik for 2008-2010.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at følgende indstilling videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Ny Ivaaraq og ombyg. Gl. Ivaaraq, Qaqortoq.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur  og Miljø på telefon 34 50 00

 

Den grønlandske Kulturpris.

Landsstyret besluttede, at vedtægterne for Den grønlandske Kulturpris vedtages, og at vedtægterne underskrives.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

 

Overtagelse af patienthotel i Nanortalik.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

 

Landstingssager

FM 2008/104 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage initiativer til for undersøgelse af mindre og middel lønnedes levevilkår.

FM 2008/49 Forelæggelsesnotat til Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om fangst og jagt.

FM 2008/77 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges i samarbejde med staten at arbejde for, at råstofloven tilpasses således, at den i Grønland fastboende befolkning skal have mulighed for at indsamle smykke og ædelsten overalt i Grønland til forarbejdning og husflid så længe en udvindingstilladelse i et givent område, ikke er udstedt.

FM 2008/XX Forelæggelsesnotat til Redegørelse om de samfundsmæssige aspekter af efterforskning og brydning af uran i Grønland.

FM 2008/XX Forelæggelsesnotat til Forslag til Landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

FM 2007/100 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at tage initiativ til at ændre Landstingsforordning nr. 8, af 21. maj 2002 om folkeskolen, således skolebørn tildeles uddybende og forbedret undervisning vedr. samfundsfag, religion og filosofi og psykologi.

FM 2008/87 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en af Hjemmestyret betalt ledsager med sig, når de skal på sygehusophold i en anden by end deres egen. Denne ret skal gælde uanset varigheden af opholdet.

FM 2008/105 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til sygdomsramte af kræft eller andre sygdomme, der ikke kan behandles i Grønland.

FM 2008/123 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til på Efterårssamlingen 2008 at fremlægge en redegørelse for Landstinget vedrørende status på erfaringer i pædiatrien og en forslag til videreudviklingen af de pædiatriske tilbud.