10. april 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 10. april 2008

Redegørelse om eksperimentel behandling.

Landsstyret besluttede, at redegørelsen omdeles til Landstingsmedlemmerne

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

 

Redegørelse til Landstinget om TAC’er og kvoter for 2007.

Landsstyret besluttede, at godkende redegørelsen i dens foreliggende form, redegørelsen omdeles til Landstinget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Godkendelse af forslag til bekendtgørelse om Erhvervs- og Kompetanceudviklingsrådet.

Landsstyret besluttede, at godkende forslag til bekendtgørelse om Erhvervs- og Kompetenceudviklingsrådet i den foreliggende form med henblik på ikrafttræden den 1. maj 2008.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Bent A. Sørensen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00

 

Nedsættelse af bevillingen på hovedkonto Havneanlæg.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Godkendelse af beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikraftsættelse for Grønland af visse love om ændring af lov om sikkerhed til søs.

Landsstyret besluttede, at godkende beslutningsforslaget i den foreliggende form, at godkende, at beslutningsforslaget efteranmeldes til fremlæggelse på FM 2008.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer for Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut.

Landsstyret besluttede:

  • at departementschef i Departementet for Infrastruktur og Miljø Steffen Ulrich-Lynge udpeges som medlem af Pinngortitaleriffiks bestyrelse frem til 31.12.2011.
  • at departementschef for Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Lise Lennert Olsen udpeges som medlem af Pinngortitaleriffiks bestyrelse frem til 30.06.2011.
  • at departementschef for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Amalie Jessen udpeges som medlem af Pinngortitaleriffiks bestyrelse frem til 30.06.2011.
  • at SPS udpeger sin repræsentant i Pinngortitaleriffiks bestyrelse frem til 30.06.2011.
  • at medarbejderne i Pinngortitaleriffik udpeger deres repræsentant i Pinngortitaleriffiks bestyrelse frem til 30.06.2011.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Udpegning af nyt medlem og ny suppleant til Fællesrådet vedrørende Mineralske råstoffer i Grønland.

Landsstyret besluttede:

  • at Lars Emil Johansen udpeges som nyt medlem af Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland.
  • at Doris Jakobsen udpeges til suppleant for Lars Emil Johansen til Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Jørn Skov Nielsen i Råstofdirektoratet på telefon 34 50 00

 

Økonomisk råd.

Landsstyret besluttede:

  • at det økonomiske råd sammensættes med ændring,
  • at Økonomisk råd mødes første gang i foråret 2008 med henblik på at rådet udgiver den første rapport i foråret 2009.
  • at formandskabet for rådet honoreres med de honorarsatser, som gælder for små hjemmestyreejede aktieselskaber.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

 

Landstingssager

Godkendelse af svarnotat til 1. behandling af FM 2008/119

Godkendelse af svarnotat til 1. behandling af FM 2008/57.

FM 2000/71 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at tilvejebringe oversigt over resultatkontrakter samt at indføre årlige redegørelser for såvel private som offentlige institutioner samt interesseorganisationer der enten modtager offentligt tilskud eller indgår servicekontrakter med Grønlands Hjemmestyre.

FM 2008/95 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at offentliggøre ændringsforslag til 2. og 3. behandling af forslag til Finanslov straks efter ændringsforslagenes fremsendelse til Finansudvalget. Offentliggørelsen skal som minimum ske på internettet.

Godkendelse af svarnotat til 1. behandling af FM 2008/97.

Godkendelse af forelæggelsesnotat af FM 2008/51.

FM 2008/109. Spørgsmål til Landsstyre om hvorvidt der er sat krav eller nærmere vilkår til personer, der foretager behandling af personer, der har problemer med alkohol, hash, ludomani o.l. Hvornår vil der oprettes et selvstændigt behandlingscenter?

FM 2008/111. Spørgsmål til Landsstyret vedr. Opfølgning på Demokraternes initiativ til begrænsning af børns adgang til snifning af lightergas.

FM 2008/113. Spørgsmål til Landsstyret vedr. Grønlands manglende deltagelse i international undersøgelse om skolebørns brug af alkohol, tobak og euforiserende stoffer.

FM 28+38 (EM129/169). Forslag til landstingsbeslutning om at der pr. 1.1.2009 indføres total rygeforbud i alle offentlige rum, alle indendørs områder, hvor offentligheden har adgang, såsom restauranter, cafeer, forretninger, skoler, institutioner, transportmidler m.m. Dette gælder desuden private virksomheder og arbejdspladser.

Og Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, rygningsforbud på offentlige steder, såsom caféer, restauranter o. lign.

2. behandling af FM 2008/48 samt besvarelse af spørgsmål fra Erhvervsudvalget.