6. marts 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 6. marts

Godkendelse af forhandlingerne ved NEAFC's årsmøde 2007 samt de efterfølgende møder om rødfisk

Landsstyret besluttede, at forhandlingsresultaterne, som beskrevet i herværende oplæg, godkendes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Godkendelse af resultat fra Joint-Committee møde med EU i november måned 2007 samt resultat af teknisk møde med EU-kommissionen i februar måned 2008.

Landsstyret besluttede, at de forhandlingsresultater, som er beskrevet i herværende oplæg og som fremgår af de vedlagte "Agreed Record" og "Memorandum of Understanding", som forhandlingsdelegationerne er blevet enige om, godkendes af Landsstyret.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Landsstyrets ønske om udsættelse af 2. behandlingen af forslag til ny Landstingslov om fiskeri.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret meddeler Landstinget, at Landsstyret har besluttet at udsætte forslag til ny Landstingslov om Fiskeri,
  • at Landsstyret godkender ændringen for Fiskerikommissionens tidsramme,
  • at Landsstyret anmoder Landstingets Fiskeri, Fangst og Landbrugsudvalg om at Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan foretræde Udvalget, med henblik på at redegøre for Landsstyrets beslutning.
  • at Landsstyret godkender den procesbeskrivelse som er nævnt ovenfor.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Godkendelse af forslag til revideret bekendtgørelse om uddannelsesstøtte

Landsstyret besluttede, at godkende forslag til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Direktør Peter Hansen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00

Ansøgning fra Mittarfeqarfiit om resultatdisponering til driftsinvesteringer.

Landsstyret besluttede:

  • at godkende Mittarfeqarfiits ansøgning om anvendelse af det akkumulerede overskud til de i oplægget beskrevne driftsinvesteringer,
  • at finansudvalget orienteres om anvendelse af tekstanmærkningen

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Landstingssager

FM 2008/68 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at forbedre forholdene for de uddannelsessøgende, der har børn.

FM 2008/10 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om hvilke initiativer Landsstyret agter at igangsætte for at afhjælpe den massive lærermangel parallelt med den allerede eksisterende læreruddannelse.

FM 2008/81 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indlede forhandlinger med vore nabolande vedrørende beredskabet til bekæmpelse af eventuelle ulykker med miljøforurenende konsekvenser i havområderne mellem Grønland og Canada samt i området mellem Grønland og Island.

FM 2008/23 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremkomme med sammenhængende handlingsplan til oplysningskampagne for de skolesøgende børn om livets værdier.

FM 2008/37 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om, at pålægge landsstyret at arbejde for, etablering af en specialskole af dysleksipatienter i Grønland.