4. marts 2008

Landsstyret videresendte følgende sager til Landstinget på sit møde 4. marts 2008

FM 2008/54 godkendelse af Landsstyrets Politisk-økonomisk Beretning 2008.

FM 2008/90 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremsætte et ændringsforslag til skatteloven, således at de gennemførte afgiftsforhøjelser ved Landstingslov nr. 8 og nr. 9 af den 19. oktober 2007 ophæves.

FM 2008/63/73-Svarnotat til,

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at arbejde snarest for en udligningsordning for el og vand priser, for det steder på kysten, hvor priserne er steget efter ensprissystemets ophævelse.

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtig-arbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe konsekvensbelysning for både husstande samt virksomheder, dette med henblik på at få rettet op på alvorlige negative konsekvenser som følger af afskaffelsen af enspris-systemet

FM 2008/25 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at fremkomme med ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, således at lejere, der bl.a. på grund af forringelse af økonomiske forhold, er kommet bagud med betaling af husleje, vand og varme, gives mulighed for at kunne indgå aftale om afdrag på restancer.

FM 2008/34 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om status på psykiatrien og principdebat om den fremtidige organisering og udvikling at tilbud til psykiatriske patienter.