19. marts 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 19. Marts 2008

Endelig fordeling af hellefisk, torsk samt andre arter til grønlandske rederier i 2008

Landsstyret besluttede:

  • at kvoten på hellefisk fordeles som angivet
  • at tildelingen af kvoterne sker på betingelser af, at rederierne skal indhandle og forarbejde 25 % af den tildelte kvote ved Vestgrønland til et grønlandsk landanlæg.
  • at der gives mandat til Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug til en refordeling af hellefiskekvoten, i første omgang senest d. 30. september 2008 og herefter ved udgangen af hver kalendermåned, således at det på denne måde sikres, at der kan ske en opfiskning af den grønlandske kvote.
  • at kvoten for bundlevende rødfisk, helleflyndere og skolæst reguleres efter bifangstbekendtgørelsen.
  • at ”Polar Nanoq” får tildelt kvoten på pelagisk rødfisk.
  • at East-Greenland Codfish A/S gives tilladelse til forsøgsfiskeri efter blåhvilling i grønlandsk farvande.
  • at samtlige aktive trawlerrederier med rejelicens ved Grønland gives tilladelse til olympisk fiskeri efter rejer i internationalt fiskeri ved 3M og Svalbard

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ansøgning om ressortændring.

Landsstyret besluttede, at Landsstyreformanden tiltræder, at byggesagsbehandlingen for sundhedsvæsnets opgaver overflyttes fra Departementet for Familie og Sundhed til Departementet for Infrastruktur og Miljø i henhold til vedlagte aftale om ressortændring.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00