14. marts 2008

Landsstyrets besluttede følgende på sit møde 14. marts 2008

Generelle retningslinier for udpegning af bestyrelsesmedlemmer i helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder vedlagte ”Generelle retningslinjer for udpegning af bestyrelsesmedlemmer i helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber”.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Kaj Kleist  i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Ansøgning fra Uummannaq kommune om at ikke-erhvervsfiskere kan modtage dispensation til at indhandle hellefisk til produktionsanlæg.

Landsstyret besluttede, at indstillingen ikke imødekommes.

Der gives dispensation til indhandling i landanlæg for personer der ikke er i besiddelse af licens til hellefiskefiskeri, i det omfang indehavere af licens til hellefiskefiskeri har sikkerhed for fortsat indhandling uden begrænsninger. Såfremt der opstår usikkerhed om indhandling uden begrænsninger for indehavere af licens til hellefiskefiskeri, foretages der vurdering af om at dispensation til indhandling i landanlæg for personer der ikke er i besiddelse af licens til helefiskefiskeri skal ophæves.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at grønlandsk hjemmehørende terminale kræftpatienter gives mulighed for at indgå i den danske second-opinion ordning for alvorligt syge, der ikke kan behandles yderligere ved de godkendte behandlingsmetoder, samt at søge bevillingen på Patientbehandling i udlandet, Somatisk forhøjet med 7,9 mio kr. og bevillingen på Driftsreserven nedsat med 7,9 mio. kr.

Landsstyret besluttede, at godkende Beslutningsforslaget i sin foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00