13. marts 2008

Landsstyrets besluttede følgende på sit møde den 13. Marts 2008

Hjemmestyrets finansforvaltning.

Landsstyret besluttede, at Landsstyreformanden på landsstyrets vegne underskriver vedlagte fuldmagt til Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender om finansielle transaktioner.

Dispensation til kystnære fartøjer.

Landsstyret besluttede, at der meddeles en general dispensation til alle fartøjer i det kystnære rejefiskeri som foretager ture på under 8 dage og hvor fangsten indhandles til de landbaserede produktionsanlæg i Grønland, således at disse fartøj er undtaget fra meldepligten jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 7 af 21. maj 2007 om kontrol med havgående fiskeri.

Udkast til Hjemmestyrets bekendtgørelse nf. Xx af xx. Marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Landsstyret besluttede, at vedlagte udkast til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg godkendes efter påførelse af nr. og dato

Landstingssager

FM 2008/78 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at el og vandmyndighederne skal adskilles fra Nukissiorfiit, både fysisk, administrativt og i praksis.