11. marts 2008

Landsstyret videresendte følgende sager til Landstinget på sit møde 11. marts 2008

FM 2008/17 Ændringsforslag samt svarnotat til 3. behandling af Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.

(Udvidelse af hjemmelsgrundlag for tilskud i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, regler om praktikløn og præciseringer som følge af ressortændringer)

FM 2008/35 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om de store udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse af personale, der varetager offentlige kerneydelser.

FM 2008/26 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat: Mener Landstinget at pensionsreformen har været vellykket for alle alderspensionister?

FM 2008/124-imut akissuteqaat, Forslag til Landstingsbeslutning: Landsstyret pålægges at nedsætte en tænketank, som hurtigst muligt skal udarbejde forslag til en sammenhængende og helhedsorienteret national handlingsplan til bekæmpelse af børnefattigdom. Landsstyret pålægges endvidere straks at tage konkrete initiativer til at øge den økonomiske støtte til børnefamilier med knap økonomi for at beskytte ethvert barn mod de negative følger af at vokse op i fattigdom. Forslag og initiativer skal udarbejdes i overensstemmelse med anvisningerne i beslutningsforslagets bilag.

FM 2008/91 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en Børnefamiliekommission, der har til formål at udarbejde konkrete forslag, som vil forbedre vilkårene for børnefamilier.