10. marts 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde den 10. marts 2008

Godkendelse af resultatet af overenskomstforhandlingerne mellem Grøn-lands Landsstyre og Dansk Journalistforbund/Tusagassiortut Peqatigiiffiat.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret godkender forhandlingsresultatet, som det foreligger.

Ansøgning om at omrokere midler fra driftskonto til anlægskonto.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret godkender, at indstillingen videresendes til behandling i Landstingets Finansudvalg til udvalgets godkendelse.

Landstingssager

FM 2008/12 Godkendelse af, at Landsstyret trækket forslaget om landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om boligfinansiering fra FM med henblik på genfremsendelse på EM.