29. februar 2008

Landsstyremedlem Siverth K. Heilmann har den 29. februar 2008 besluttet følgende:

Forslag til ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2008 om beskyttelse af fugle.

Landsstyremedlemmet besluttede:

at Landsstyret godkender vedlagte forslag om ændring af bekendtgørelse nr. xx af xx. 2008 som erstatter Bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2004 om beskyttelse af fugle.

at ovennævnte anmeldes til kundgørelse den 29. februar 2008 med ikrafttrædelse den 1. marts 2008

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ulloq/den 29. februar 2008

Siverth K. Heilmann

Naalakkersuisunut ilaasortaq