29. februar 2008

Landsstyreformand Hans Enoksen har den 29. februar 2008 besluttet følgende:

FM 2008/54 Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til Anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Landsstyreformanden besluttede:

at Landsstyret godkender, at ændringsforslaget til Anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland med indarbejdede ændringer forelægges Lands-tinget til udtalelse på FM 2008.

at Ændringsforslaget godkendes i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Direktør Peter Hansen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00

Ulloq/den 29. februar 2008

Hans Enoksen

Naalakkersuisut siulittaasuat