25. februar 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 25. Februar 2008

Fuglebekendtgørelsen.

Landsstyret besluttede, at Landsstyreområdet for Fiskeri, Fangst og Landbrug hutigst som muligt nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på en revision af fuglebekendtgørelsen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementchef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00