22. februar 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 22. Februar

Bæredygtighedserklæring på isbjørn og hvidhval.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret vedtager et midlertidigt stop for udstedelse af CITES eksporttilladelser på isbjørneprodukter,
  • at stop for udstedelse af CITES eksporttilladelser på isbjørneprodukter sker med virkning fra og med 1. april 2008,
  • at der arbejdes på at afsætte midler i 2008-p til brug for udarbejdelse af strategi- og handlingsplan for de kommende års bestandstællinger.

For yderligere oplysninger kontakt Departementchef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Eksperimentel behandling.

Landsstyret besluttede:

  • at der indgås aftale mellem det danske Ministerium for Sundhed og Forebyggelse og Departementet for Familie og Sundhed om, at second-opinion ordningen også skal omfatte grønlandske kræftpatienter
  • at der indgås aftale med kræftbehandlingscentrene i Herlev, Odense, Århus, Aalborg og Vejle
  • at der ved behov indgås aftaler med udenlandske behandlingscentre,
  • at bevillingen på Patientbehandling i udlandet, Somatisk forhøjes med 7.900.000 kr.

For yderligere oplysninger kontakt Departementchef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00