21. februar 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 21. Februar

Forslag til Hjemmestyrets bekendtgørelse om overtagelse af den kommunale inkassovirksomhed.

Landsstyret besluttede, at godkende forslag til bekendtgørelsen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementchef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Servicekontrakt med Silamiut Teateret for 2008.

Landsstyret besluttede, at godkende servicekontrakten med Silamiut for 2008.

For yderligere oplysninger kontakt Departementchef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Udnyttelsesansøgning vedr. indlandsis.

Landsstyret besluttede:

  • at give udnyttelsestilladelse til Greenland Ice Water A/S.
  • at godkende udkast til udnyttelsestilladelse (bilag A).
  • at bemyndige Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervs-uddannelser til at godkende plan for den samlede virksomhed samt plan for ophør af virksomehden jf. §§ 8 og 9 i is- og vandeksportloven, herunder aftale om afgiftsbetaling efter forudgående høring hos relevante direktorater.

For yderligere oplysninger kontakt Direktør Peter Hansen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00

Ansøgning om tillægsbevillingen til finansiering af Grønlands Hjemmestyres andel af udgifterne i 2008 til Grønlands- dansk Selvstyrekommission.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementchef Kaj Kleist i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Ansøgning om nye maksimal priser for Air Greenlands beflyvning af København-Narsarsuaq.

Landsstyret besluttede, at Landstyret tilkendegiver til Statens Lufthavnsvæsen, at Landstyret støtter Air Greenlands ansøgning om at hæve Air Greenlands højeste pris på strækningen København-Narsarsuaq.

For yderligere oplysninger kontakt Departementchef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Udpegning af formand til Grønlands ligestillingsråd og et medlem til Grønlands ligestillingsråd.

Landsstyret besluttede:

  • at Poul Hansen udpeges som formand for Grønlands Ligestillingsråd i perioden 2008 - 2011.
  • at Knud Kristiansen udpeges som medlem af Ligestillingsrådet for Tulararfik og KANUKOKA, i perioden 2008 ¿ 2011
  • at det skal opfordres til, at Ligestillingsrådets redegørelse udarbejdes snarest som muligt.

For yderligere oplysninger kontakt Departementchef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

Landstingssager

Redegørelse om støtte og tilskud på børne- og ungeområdet.