14. februar 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 14. februar 2008

Udvidelse af tekstanmærkning 1 i Landstingsfinanslov 2008.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at følgende indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Udmøntning af midler til projektudarbejdning vedrørende DIH 3. fløj, Nuuk.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Oprettelse af projekt til Sundhedsvæsenet.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Ansøgning fra Air Greenland om prisjustering på fuel-tillæg.

Landsstyret besluttede, at Landstyret tilkendegiver til Statens Lufthavnsvæsen, at Landsstyret støtter Air Greenlands ansøgning om at hæve fueltillægget inden for de angivne rammer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00