24. januar 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 24. januar

Forslag til bekendtgørelse om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret vedtager forslag til bekendtgørelsen i sin foreliggende form, dog fjernes Tussaaq valgsted.

For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør Kaj Kleist i Landsstyrets Sekretariat på

telefon 34 50 00

Landstingssager

  • FM 2008/42 Forslag til beslutningsforslag om fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2009.
  • FM 2008/XX Forslag til Landstingsbeslutning om Landstingets tiltræden af ændring af konventionen for Den Nordøstatlantiske Fiskerikommission (NEAFC).
  • FM 2008/44 Forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning nr. 2 af 31. oktober 1991 om tilslutningspligt til elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål indenfor vandkraftanlægget i Buksefjordens forsyningsområde.
  • FM 2008/43 Godkendelse af forelæggelsesnotat og forslag til Landstingsforordning om andelsboliger
  • Godkendelse af beslutning om omdannelse af brancheskolerne til selvstændige offentlige institutioner med henblik på at højne arbejdsmarkedets parters aktive medvirken i uddannelsesindsatsen.
  • FM 2008/XX Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx 200x om ændring af landstingsforordning om alderspension.
  • FM 2008/XX Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx.xx.2008 om ændring af Landstingsforordning om offentlig hjælp.
  • FM 2008/XX Forslag til beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.
  • FM 2008/XX Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om bogføring, anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde.
  • FM 2008/XX Forelæggelsesnotat om forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktieselskaber, anordning ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber og anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven