17. januar 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde den 17. januar 2008

Servicekontrakt med Neqi A/S om indhandlingstilskud til får og lam.

Landsstyret besluttede, at udkast til servicekontrakt godkendes og der igangsættes forhandling med Neqi A/S.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Forslag til svar til Finansudvalget omkring ansøgning om fangerstøtte.

Landsstyret besluttede:

 • at ansøgningen om fangerstøtte af 19. december 2007 ikke trækkes tilbage og at Landsstyreområdet sender svar til de 14 punkter med 31 spørgsmål fra FU,
 • at Landsstyremedlemmet bemyndiges til at sende meddelelse om sagsgangen og sagsbehandlingstiden til ansøgerne.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Salg af kommunal udlejningsbolig.

Landsstyret besluttede:

 • at Landsstyret godkender, at Nuuk Kommune kan sælge ejendommen B-1811 B, hvortil der er givet tilskud fra Landskassen, såfremt kommunen deponerer provenuet til fordel for Landskassen,
 • at Landsstyret tiltræder, at følgende indstilling videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Olafur P. Nielsen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Nedsættelse af bevilling på projektet vedr. udvidelse af Landstingssalen.

Landsstyret besluttede, at Direktoratet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer (landsstyreområdet for Infrastruktur, Klima og Miljø) og Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke) i samarbejde udarbejder et nyt oplæg med henblik på finansiering af renovering af kirker og præsteboliger.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Olafur P. Nielsen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Genoptagelse af salg af Hjemmestyrets enfamiliehuse efter den nye lands-tingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig.

Landsstyret besluttede:

 • at Landsstyret ophæver den administrative praksis med udelukkelse af salg af enfamiliehuse,
 • at Landsstyet kan imødekomme salg af enfamiliehuse, hvis betingelserne for køb er opfyldet i henhold til Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig, og
 • at Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg og Landstingets Finansudvalg orienteres ved nærværende oplæg.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Olafur P. Nielsen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Dispensation til fremlæggelse af vandregnskaber.

Landsstyret besluttede:

 • at Landsstyret godkender, at Iserit kan få dispensation til fremlæggelse af vandregnskaber frem til senest 30. april 2008.
 • at Landsstyret godkender, at A/S Boligselskabet INI kan få dispensation til fremlæggelse af vandregnskaber frem til senest 30. april 2008, såfremt A/S Boligselskabet INI søger herom

For yderligere oplysninger kontakt direktør Olafur P. Nielsen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Qaanaap Komiteq, Handlingsplan for særlig indsats for børn og unge.

Landsstyret besluttede:

 • at Landsstyret tager Handlingsplan for særlig indsats for børn og unge fra Qaanaaq Komitea til efterretning,
 • at Landsstyret godkender den af Qaanaap Komitea foreslåede udmøntning af midler.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Martha Lund Olsen i Familiedirektoratet på telefon 34 50 00