12. januar 2008

Landsstyreformand Hans Enoksen har den 12. januar 2008 besluttet følgende:

Forslag til Landstingstillægsbevillingslov for finansår 2007.

Landsstyreformanden besluttede:

  • at Landsstyret godkender vedlagte lovforslag og almindelige bemærkninger til lovforslaget i den foreliggende form
  • at Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at godkende budgetbidragene til Forslag til Landstingstillægsbevillingslov for 2007 og foretage tekniske rettelser
  • at Landsstyret fremsætter Forslag til Landstingstillægsbevillingslov for 2007 med almindelige bemærkninger på Forårssamlingen 2008.

Ulloq/den 12. januar 2008

Hans Enoksen

Naalakkersuisut siulittaasuat