3. november 2005

Landsstyret besluttede følgende på sit 3. november 2005

Godkendelse af resultat af aftaleforhandlingerne mellem Grønlands Landsstyre og Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL).

Fg. Landsstyre besluttede ,at godkende forhandlingsresultatet som det foreligger.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00

Forslag til 9 bekendtgørelser til landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler.

Fg. Landsstyre besluttede, at godkende bekendtgørelsesforlagene i de foreliggende form.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Søren Rendal i Direktoratet for Sundhed på telefon 34 50 00

Godkendelse af indstilling om bemyndigelse til indgåelse af kontrakt med tilbudsgivere vedr. erhvervsfremmeopgaver i forhold til undersøgelse af grønlandske is- og vandressourcer 2005-2008.

Fg. Landsstyre besluttede:

  • at Direktoratet for Erhverv, Landsbrug og Arbejdsmarked får bemyndigelse til at indgå kontrakt, med de i oplægget omtalte konsortier, til løsning af 9 ud af 10 opgaver, hvorefter den sidste opgave sendes i nyt udbud.
  • at nærværende Landsstyreoplæg sendes til Landstingets Finansudvalg til orientering med anmodning om fortrolighed, da priserne for de tilbudte opgaver fremgår direkte af oplægget.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Hansen i Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Bevillingsforøgelse på 450.000 kr. til projekt nr. 018.21.029 Udnyttelse af vandforsyning, Alluitsup Paa.

(Fg. Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

Fg. Landsstyre besluttede, at bevillingen på Omrokeringsreserven nedsættes med 450.000 kr. at bevillingen på Nukissiorfiit, tilskudsbevillinger forøges med 450.000 kr. til projekt nr. 018.21.029 Udnyttelse af vandforsyning, Alluitsup Paa.¿


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00