26. august 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Ansøgning om rokering af bevilling mellem Administrations og projektudgifter på anlægsområdet og Overvågning og monitorering, trafikområdet.


Landsstyret besluttede, at tiltræde, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Svar til Landstingets Ombudsmand om opfølgning på rapporten vedrørende de grønlandske retspsykiatriske patienter.


Landsstyret besluttede, at godkende, at brev til Landstingets Ombudsmand vedr. Opfølgning af rapporten vedrørende de grønlandske retspsykiatriske patienter, fremsendes til i den foreliggende form.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Martha Lund Olsen i Familiedirektoratet på telefon 34 50 00.


Vedr. ansøgning fra Ittoqqortoormiit Kommune om etablering af ”værestedet Kutsadda” (Kussattak) og ”unge huset Umimmak” samt Ansøgning fra Nanortalik Kommune om etablering af ”værestedet Pilutaq” og værestedet Sikkersoq”.


Landsstyret besluttede, at godkende ansøgning fra Ittoqqortoormiit Kommune om etablering af ”værestedet Kutsadda” (Kussattak) og ”unge huset Umimmak” samt
ansøgning fra Nanortalik Kommune om etablering af ”værestedet Pilutaq” og værestedet Sikkersoq”, i den foreliggende form.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Martha Lund Olsen i Familiedirektoratet på telefon 34 50 00.


Godkendelse af anpartsselskabet ”IMP – Inuuneq, meeraq, pinngortitarlu”.


Landsstyret besluttede:


  • at godkende IMP ApS. Permanent godkendes til døgnanbringelse af 6 unge i alderen 12 – 16 år.
  • at Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen bemyndiges til at udvide godkendelsen af IMP ApS. Med flere pladser såfremt der sker den nødvendige bygningsudvidelse.
  • at der ikke kan modtages børn i institutionen, førend der er fremsendt godkendt stiftelsesdokument samt vedtægter, identiske med de i udkast tidligere fremsendte, til Familiedirektoratets døgninstitutionsafdeling.
  • at der først kan modtages børn i institutionen, når der er til familiedirektoratets døgninstitutionsafdeling er fremsendt godkendelse fra brandmyndighederne, arbejdstilsynet samt dokumentation for at bygningen er overtaget af IMP ApS.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Martha Lund Olsen i Familiedirektoratet på telefon 34 50 00.