19. august 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Ansøgning om forsøgsfiskeri i 2005.


Landsstyret besluttede:


  • at ansøgerne gives tilladelse til forsøgsfiskeri indenskærs i Ittoqqortoormiit,
  • at ansøgerne gives tilladelse til forsøgsfiskeri indenskærs i Ammassalik,
  • at ansøgerne gives tilladelse til forsøgsfiskeri indenskærs i Nanortalik/ Qaqortoq/Narsaq,
  • at de fornødne dispensationer til deltagelse i det indenskærs fiskeri for de to indhandlingsfartøjer gives,
  • at ansøgerne meddeles, at de stilles en kvote på hellefisk udenskærs til hvert af de to fartøjer i udsigt for 2006, samt at deres ansøgning ligestilles i forhold til andre eventuelle ansøgere af hensyn til ligestillingsprincippet.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


Udsættelse af projekt renovering og ombygning af skolen i Kullorsuaq samt ændring af projekt fra renovering og ombygning til nybyggeri.


Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.


”Landsstyret besluttede:


  • at projektbeskrivelsen for Kullorsuaq Skole under Kommunale skoler, nyanlæg ændres, således at der i stedet etableres en ny skole, jf. vedlagte budgetbidrag.
  • at bevillingen til Kullorsuaq Skole forøges med 4,7 mio. kr. og bevillingen til Diverse skoler, nyanlæg og renovering nedskrives med 4,7 mio. kr. i 2007.”

For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Forslag til ny bekendtgørelse om fiskeri efter fjeldørred.


Landsstyret besluttede, at godkende vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om fiskeri efter fjeldørred.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.