11. august 2005

Landsstyremedlemmet for Finanser orienterede om:
Vedr. overenskomsten.


Landsstyret tog orientering alvorligt samt anmodede Landsstyremedlemmet for Finanser om at foranstalte en redegørelse vedr. konsekvenserne af regnefejlen