5. juli 2005

Landsstyreformand Hans Enoksen har den 5. juli 2005 besluttet følgende:

Upernavik kommunes ansøgning om tilladelse til optagelse af et forhøjet byggelån fra 6. mio. til 13. mio. kr. i byggeperioden medio 2005 til ultimo 2007, til opførelse af et aktivitetshus.

Landsstyreformanden besluttede at:

  • at Landsstyret godkender, at Upernavik kommunes ansøgning om, at optage et forhøjet byggelån på 13 mio. kr. i byggeperioden medio 2005 til ultimo 2007.
  • at byggelånet skal afvikles i forbindelse med byggeriets færdiggørelse
  • at Kommunen fremsender til Tilsynsrådet månedlig redegørelse for opfølgning på budgettet. De samme redegørelser fremlægges for kommunens økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Ansøgning om midler til hvaltælling i 2005.

Landsstyreformanden besluttede, at Landsstyret godkender, at indstillingen videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse med anmodning om hastebehandling

Godkendelse af forslag til Hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelsesstøtte.

Landsstyreformanden besluttede, at godkende det forelagte forslag til Hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelsesstøtte.


Den 5. juli 2005


Hans Enoksen
Naalakkersuisut Siulittaasuat