21. juli 2005

Landsstyreformand Hans Enoksen har den 21. juli 2005 besluttet følgende:


Gennemgang af landsstyremedlemmernes repræsentationsudgifter


Landsstyreformanden besluttede:


  • at Deloitte Revisionsaktieselskab anmodes om at foretage en gennemgang af landsstyremedlemmernes repræsentationsudgifter, der er afholdt i 2004 og i 2005 indtil udgangen af juni 2005,
  • at Deloitte anmodes om ved denne gennemgang at afklare, om midler fra repræsentationskontoen er benyttet i strid med landsstyrecirkulære af 1. august 1993 om landsstyrets brug af repræsentation,
  • at Deloitte anmodes om at lade gennemgangen omfatte samtlige nuværende og tidligere landsstyremedlemmers, herunder landsstyreformandens brug af kontoen, i perioden 2004 og i 2005 indtil udgangen af juni 2005,
  • at Deloitte anmodes om at gennemføre gennemgangen snarest muligt og inden udgangen af august 2005,
  • at det forudsættes, at udgifterne til Deloittes gennemgang ikke overstiger 100.000 kr. og
  • at udgifterne til gennemgangen afholdes af Sekretariatets konto

Den 21. juli 2005


Hans Enoksen
Naalakkersuisut Siulittaasuat