2. juni 2005

Formandsbeslutning

Landsstyreformand Hans Enoksen har den 2. juni 2005 besluttet følgende:Vedr. mandat til NASCO-s årsmøde den 6. – 10. juni 2005.

Landsstyreformanden besluttede at:


  • at den grønlandske delegation på NASCO-årsmødet får mandat til at arbejde for det bedst mulige resultat for Grønland i overensstemmelse med det ovenfor anførte, og
  • at det opnåede forhandlingsresultat vil blive forelagt for Landsstyret til endelig godkendelse.

Indstilling om indkøb til hjemmestyret og kommunerne.

Landsstyreformanden besluttede at:


  • at notatet af 13. maj 2005 om indkøbsfunktionen godkendes.
  • at Grønlands Hjemmestyres indkøbspolitik af 13. maj 2005 godkendes.

Besvarelse af revisionsprotokollen af 25. april 2005 fra Landstingets Revisionsudvalg.

Landsstyreformanden besluttede at:


  • at Landsstyret godkender udkastet til besvarelse af revisionsprotokollatet af 25. april 2005.
  • at Landsstyret godkender, at besvarelse sendes til Landstingets Revisionsudvalg og i kopi til ekstern revision.


Godkendelse af Tupaarnaq, Nuuk kommunes børnehjem.

Landsstyreformanden besluttede at:


  • at Børnehjemmet i Nuuk permanent godkendes til døgnanbringelse af 9 børn i alderen 8 - 17 år.
  • at Landsstyremedlemmet for Familier bemyndiges til at udvide godkendelsen af Børnehjemmet i Nuuk med flere pladser såfremt der sker den nødvendige bygningsudvidelse.
  • at optagelse af børn / unge er betinget af, at der forinden ibrugtagning, fremsendes godkendelse af de bygningsmæssige rammer af brandmyndigheden.