17. juni 2005

Landsstyrets lovprogram for EM 2005.
Landsstyret besluttede, at godkende lovprogrammet for EM 2005 i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør Kaj Kleist i Landsstyrets Sekretariat på telefon 34 50 00.

Behandling af FFL 2006.
Landsstyret besluttede:


 • At landsstyret godkender de i bilag A vedlagte tekstanmærkninger til FFL 2006
 • At landsstyret bemyndiger Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender til at godkende de almindelige bemærkninger til lovforslaget, således at Økonomidirektoratet udarbejder de almindelige bemærkninger i samarbejde med direktoraterne.
 • At landsstyret godkender de i tabel 1 ovenfor nævnte prioriteringer af forslag til nye udgiftskrævende initiativer og de tilhørende udgiftsrammer til finanslovsforhandlingerne
 • At landsstyret godkender de i tabel 2 ovenfor nævnte prioriteringer af finansieringsforslag til finanslovsforhandlingerne
  At Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at forhandle med Landstingets partier indenfor de i tabel 1 og tabel 2 ovenfor nævnte prioriteringer
 • At landstyret godkender at de respektive fagdirektorater i samarbejde med Økonomidirektoratet udarbejder oplæg til barselsorlovsforlængelse, indsats på børneområdet, informationskampagne om omsorgssvigtede børn, fiskeriudviklingsordning, besparelse ved ny struktur for boligbevillingerne, besparelsesanalyse for Naturinstituttet, besparelsesanalyse for kulturområdet og Inerisaavik og uddannelsesplanen
 • At landsstyret godkender de i tabel 5 ovenfor nævnte bevillingsændringer
 • At landsstyret bemyndiger Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender til at foretage tekniske rettelser i tekstanmærkningerne til FFL 2006.
 • At landsstyret godkender at de respektive fagdirektorater i samarbejde med Økonomidirektoratet udarbejder oplæg til eventuelt køb af Hotel Grønland herunder renoveringsbehov, overvejelser omkring ejerskabet til Grønlandshavnens ejendomme i Aalborg samt børnecheck

For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00.


Ansøgning om bevillingsforhøjelse til undersøgelse af banebelægningen i Kangerlussuaq.
Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Direktoratet for Fiskeri og Fangst vil sætte udarbejdelsen af en ny erhvervsstøttelovgivning i bero, og fortsætte erhvervsstøttetildelingen i 2006 på grundlag af den gældende erhvervsstøtteforordning, landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landsstyret besluttede:


 • at Landsstyret tilbagekalder anmeldelse af forslag til landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri-, fangst- og landbrugserhvervene til behandling på EM 2005.
 • at Landsstyret fremsætter forslag til ny landstingsforordning om erhvervs-fremme i 2006, når den af Landsstyret besluttede etablering af en fiskeri-udviklingsordning er godkendt i sin endelige form i Landsstyret.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.