13. juni 2005

Hjemmestyrets bekendtgørelse om flagdage.
Landsstyret besluttede, at godkende forslaget til bekendtgørelsen i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør Kaj Kleist i Landsstyrets Sekretariat på telefon 34 50 00.


Tiltrædelse af kommissorium for arbejdsgruppen vedr. forberedelse af afværgeforanstaltninger på tidligere lossepladser mv. på Dundas.
Landsstyret besluttede, at Direktoratet for Miljø og Natur får Landsstyrets mandat til at tiltræde kommissoriet, med den bemærkning at Landsstyreformanden ifm. Rigsmødet vil tage emnet op.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Start af ny læreruddannelse på Ilinniarfissuaq.
Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at den nye læreruddannelse opstartes pr. 1. august 2005 som en 1-årig forsøgsordning, og at Landsstyret tiltræder, at der på FM-2006 forelægges Landstinget et justeret regelsæt om den ny læreruddannelse, som gør det muligt at indpasse den nye læreruddannelse med virkning fra 1. august 2006.

For yderligere oplysninger kontakt kst. direktør Claus Kleemann i Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke på telefon 34 50 00.