3. maj 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Ordinær generalforsamling i Tele Greenland A/S, 2005.
Landsstyret besluttede:


- at godkende at Landstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø, Jens Napãtôk, subsidiært direktør for Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Dorthe Johannsen, repræsenterer Landsstyret på den ordinære generalforsamling i TELE Greenland A/S, herunder:


- at godkende den af bestyrelsen foreslåede dirigent,


- at tage bestyrelsens beretning til efterretning,


- at godkende årsrapporten for 2004,


- at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering,


- at vælge de i dette oplæg foreslåede personer til bestyrelsen og formandshvervet,


- at fastsætte honorarsatser på 150.000 kr. til formanden og 75.000 kr. til øvrige medlemmer,


- at genvælge revisionsselskaberne PriceWaterhouseCoopers og Deloitte som selskabets revisorer,


- at fremføre de i dette oplæg anbefalede tilkendegivelser overfor bestyrelsen.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Mandat til at forhandle med EU om udkast til ny Fiskeriramme-aftale samt Protokol V. 
Landsstyret besluttede:

- at godkende vedlagte udkast til rammeaftale samt protokol som forhandlingsudspil overfor Kommissionen på mødet i Ilulissat 6.- 9. maj 2005 og til at forhandle frem mod et bedst muligt resultat.

- at et særskilt mandat vil blive indhentet hos Landsstyret med henblik på at forhandle kvoter samt værdi med EU senere på året.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00. 


Registerforskrifter for ”Den Centrale Venteliste”. 
Landsstyret besluttede:

- at godkende registerforskrifter for Den Centrale Venteliste, marts 2005

- at KANUKOKA orienteres om de godkendte registerforskrifter.

For yderligere oplysninger kontakt fung. direktør Søren Rendal i Familiedirektoratet på telefon 34 50 00.


Landstingssager
Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø:


FM 2005/124 udkast til svarnotat til Forslag om forespørgselsdebat om foranstaltninger til imødegåelse af konsekvenserne af klima-forandringerne.


FM 2005/31 udkast til forelæggelsesnotat til Forslag til landstings-beslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til betænkning om det grønlandske retsvæsen.

FM 2005/82 udkast til svarnotat til Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er landsstyret kommet med arbejdet med tilpasningen af fugle-bekendtgørelsen, set i lyset af landets vidstrakte kyst? Og hvor-ledes agter man at udforme bekendtgørelsen?
(Udsat fra landsstyremødet den 2. maj 2005 som pkt. 4.c)

FM 2005/19 udkast til svarnotat til Forslag til Landstingsforordning om lægemidler.