27. april 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:

Administrativ samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Nunanut Allanut Pisortaqarfik.
Landsstyret besluttede:


- at samarbejdsaftalen godkendes, således at den kan underskrives af udenrigsministeren og landsstyremedlemmet for udenrigsanliggender under udenrigsministerens besøg i Nuuk den 9. maj 2005


- at lovudvalget og udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg orienteres om samarbejdsaftalen.


For yderligere oplysninger kontakt kst. direktør Inuuteq Holm Olsen i Udenrigsdirektoratet på telefon 34 50 00.


Landstingssager

FM 2005/92 Spørgsmål til Landsstyret: “Er forhandlingerne på plads vedr. Professionelle plejeforældres løn, og i givet fald hvilket aftaler har man indgået og med hvilke organisationer?”

Godkendelse af svarnotat til 1. behandling af FM 2005/130 – Forslag til forespørgselsdebat om at begrænse importen og fremme erhvervsudviklingen i Grønland ved at arbejde for etableringen af en produktionsvirksomhed til fremstilling og mangfoldiggørelse af CD´er produceret i Grønland. 
 
FM 2005/36: Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2004.

FM 2005/59: Godkendelse af svarnotat til behandling af forslag til landstingsbeslutning om, at pålægge Landsstyret at arbejde for etablering af en regional lufthavn i Qaqortoq. 

FM 2005/104: Godkendelse af svarnotat til spørgsmål til Landsstyret om Qaarsut lufthavn.

Forslag til svarnotat i forbindelse med beslutningsforslag fra landstingsmedlem Doris Jakobsen, FM 2005/54.

Forslag til svarnotat i forbindelse med beslutningsforslag fra Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, FM 2005/79.

Forslag til svarnotat i forbindelse med beslutningsforslag fra Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg: Landstingsmedlemmerne Doris Jakobsen, Georg Olsen, Ole Thorleifsen, Ellen Christoffersen, Astrid Fleischer Rex, FM 2005/132.

Forslag til svarnotat i forbindelse med beslutningsforslag fra landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, FM 2005/122.

FM 2005/53: Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at sikre, at der indrettes særlige rygeområder på offentlige steder, såsom caféer, restauranter o.lign.

FM 2005/106: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, således at det bliver forbudt at lade unge under 18 år sælge alkoholholdige drikke.


SIULITTAASUP AALAJANGIINERA/FORMANDSBESLUTNING 25/2005  


Naalakkersuisut Siulittaasuat Hans Enoksen ulloq 25. april 2005-imi aalajangerpaa:
Landsstyreformand Hans Enoksen har den 25. april 2005 besluttet følgende:

UPA 2005/41: Nunatsinni aningasanoorluni  Bingortarnerup sukanganerusumik inatsisitigut sukateriffigineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajan-giiffigisassaattut siunnersuut.
FM 2005/41:Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at stramme op på lovgivningen omkring afholdelse af bingo med kontantpræmier.