25. april 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Salg af kommunale udlejningsboliger.
Landsstyret besluttede:

- at godkende, at Sisimiut Kommune kan sælge ejendommene B-1059, B-1062, B-1229, B-1060, B-1131, -B-1018, B-1056 samt B-1230, hvortil der er givet tilskud fra Landskassen såfremt kommunen deponerer provenuet til fordel for Landskassen, med den bemærkning at Landsstyremedlemmet skriftligt orienterer Landsstyret om m⊃2; størrelserne for husene i Sisimiut.

- at tiltræde, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Salg af kommunale udlejningsboliger.
Landsstyret besluttede:

- at godkende, at Nuup Kommunea kan sælge ejendommene B-1976B, B-1810, B-1893, B-1974, hvortil der er givet tilskud fra Landskassen, såfremt kommunen deponerer provenuet til fordel for Landskassen, med den bemærkning at Landsstyremedlemmet skriftligt orienterer Lands-styret om hvorledes ”herlighedsværdien” fastsættes under et salg, samt om de gælder for hele Grønland.


- at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Landstingssager


Svarnotat til FM 2005/125 Forslag til forespørgselsdebat vedrørende Grønlands repræsentation ved FN.

Svarnotat til FM 2005/97 om selvbærende økonomi.

Godkendelse af svarnotat vedr. spørgsmål til Landsstyret fra Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne, FM 2005/101 om hvad er status for opgørelser over ansøgninger om tilladelse til at ansætte udefra kommende arbejdskraft som turistguide i de forskellige kommuner ?

Godkendelse af svarnotat vedr. forslag til Landstings-besluning fra Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, om forslag, at jollefiskere får mulighed for at modtage takstmæssig hjælp i de perioder, hvor de ikke kan udøve deres erhverv på grund af vejrmæssig ustabilitet. (FM 2005/120).


Godkendelse af svarnotat vedr. forslag til landstingsbeslutning fra Landstingsmedlem Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit, om at Landsstyret pålægges at lave planer for byggeri af mindre energiforsyningsanlæg baseret på vedvarende energi med det formål at udvikle energiforsyning. (FM 2005/127).

Godkendelse af svarnotat vedr. forslag fra Landstingsmedlem Doris Jakobsen, om at pålægge Landsstyret, at arbejde for en opfølgning af ikke-registrerede unge arbejdsløse smat at sikre en måde, hvorved de kan komme videre. (FM 2005/129).

FM 2005/70: Godkendelse af svarnotat til behandling af forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at reglerne vedrørende påbud om brug af redningsveste bliver strammet op for alle, der færdes på vandet, og at det påbydes at medbringe flydedragter som sikkerhed ved ulykkestilfælde.

Godkendelse af svarnotat til pkt. 76 Landstingets forårssamling 2005.

Godkendelse af svarnotat: Hermed forelægges til Landsstyrets godkendelse forslag til svarnotat i forbindelse med beslutningsforslag fra Atassuts Landstingsgruppe: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Jakob Sivertsen, FM 2005/109.

Godkendelse af svarnotat: Hermed forelægges til Landsstyrets godkendelse forslag til svarnotat i forbindelse med beslutningsforslag fra Atassut, FM 2005/111.

Godkendelse af svarnotat: Hermed forelægges til Landsstyrets godkendelse af forslag til svarnotat i forbindelse med beslutningsforslag fra landstingsmedlem Georg Olsen, FM 2005/126

2005/65/80/86/112, 3 beslutningsforslag og 1 forslag til forespørgselsdebat vedr. offentlig pension.

SIULITTAASUP AALAJANGIINERA/FORMANDSBESLUTNING 24/2005


Naalakkersuisut Siulittaasuat Hans Enoksen ulloq 21. april 2005-imi aalajangerpaa:
Landsstyreformand Hans Enoksen har den 21. april 2005 besluttet følgende:

Namminersornerullutik Oqartusanit Kalaallit Nunaanni naalakkersuisut inuiaat inatsisaat naapertorlugit isumaqatigiissusiorsinnaanerat pillugu inatsit oqaaseqaatissaatut aalagangiiffigisasatut siunnersuut (UPA 2005/38).
Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om Grønlands Landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler (FM 2005/38)