21. april 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Landstingssager

Godkendelse af svarnotat til dagsordenspunkt FM 2005/67 ”Efter forlydender vil man på baggrund af krav stillet af EU, gå bort fra brugen af joller, der i dag anvendes af fiskere og fangere.
Under bygdekonferencen i Kangerlussuaq i 2003,  blev der givet tilsagn om økonomisk hjælp til udskiftning af disse.

FM 2005/98 Udkast til svarnotat til forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremlægge en strategi for, hvorvidt og hvorledes trofæjagt på isbjørne kunne realiseres på et bæredygtig måde og med størst økonomisk indtægt til fangererhvervet/lokalsamfundet til følge.

FM 2005/77 Udkast til svarnotat til forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag Landsstyret planlægger for at forbedre levevilkår og erhvervsmuligheder for fiskere og fangere.

Godkendelse af svarnotat til 2. behandling af FM 2005/007 – Forslag til landstingsbeslutning om at det pålægges at fremsætte lovforslag , som regulerer detailbutikkernes åbningstider.

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om Grønlands Landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler (FM 2005/38)