20. april 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Forberedelse af forhandlinger med Norge om afgrænsning (midtlinje i farvandet mellem Grønland og Svalbard).
Landsstyret besluttede:

- at forhandlinger kan forberedes og indledes på grundlag af følgende mandat:

 ”Der skal ved fastlæggelsen af grænsen tages udgangspunkt i midtlinjen (ækvidistancelinjen). Delegationen skal tilstræbe, at beregningen sker på grundlag af gældende basislinjer pr. 1. november 2004, samt at der herudover tillægges Tobias Ø størst muligt vægt.
 Delegationen skal sikre, at der i en endelig afgrænsningsaftale præciseres, at grænsedragningen ikke præjudicerer Danmarks rettigheder i henhold til Paris-traktaten af 1920 om Spitzbergen (Svalbard-traktaten). Forhandlingerne søges tilrettelagt således, at der indledningsvis finder konsultationer sted på teknisk niveau (teknisk definition af midtlinjen).”

- at Udenrigsdirektoratet i samarbejde med Råstofdirektoratet og Direktoratet for Fangst og Fiskeri repræsenteres Hjemmestyret under forhandlingerne.

- at Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg orienteres.

For yderligere oplysninger kontakt kst. direktør Inuuteq Holm Olsen i Udenrigsdirektoratet på telefon 34 50 00.


Landstingssager

FM 2005/108 udkast til svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at lave uddannelsesprogram for rent grønlandsksprogede borgere.


Redegørelse vedrørende evaluering af ordningen om tilskud til efterskoleophold i Danmark.


SIULITTAASUP AALAJANGIINERA/FORMANDSBESLUTNING 23/2005  


Naalakkersuisut Siulittaasuat Hans Enoksen ulloq 18. april 2005-imi aalajangerpaa:
Landsstyreformand Hans Enoksen har den 18. april 2005 besluttet følgende:


Inuinnaat partiinut tapiisarnerat politikkikkullu partiit naatsorsuutinik tamanut saqqummiussisarnerat pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut (UPA 2005/103).
Forslag til landstingslov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (FM 2005/103)