19. april 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Vedr. ansøgning om tilladelse til tidligt udbud og udmøntning af puljemidler til skolebyggeri på hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, nyanlæg til projektnr. 120.50.074 Atuarfik Jørgen Brønlund, Ilulissat.
 (Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


- at tiltræde, at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.
 
”Landsstyret indstiller,


- at bevillingerne under hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, nyanlæg til projektnr. 996.50.079 Diverse skoler, nyanlæg nedsættes med 1.600.000 kr. i 2006, og at bevillingen til projektnr. 120.50.074 Jørgen Brønlund Skole, Ilulissat på hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, nyanlæg forhøjes med 1.600.000 kr. i 2006,


- at der tillades delt udbud for at indhente den opståede forsinkelse og udnytte forestående byggesæson, således at  Jord- og betonarbejder udbydes i april med licitation i maj, og resterende arbejder udbydes i juni med licitation i august. ”


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Landstingssager
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender:


FM 2005/27 udkast til forelæggelsesnotat til Forslag om godkendelse af Landskassens Regnskab for 2004.


Landsstyret besluttede:


- at godkende forelæggelsesnotatet med redaktionelle ændringer.