3. februar 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Forslag til Landstingstillægsbevillingslov.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


Landsstyret besluttede:


-  at fremsætte vedlagte Forslag til Landstingstillægsbevillingslov for 2004 med almindelige bemærkninger på Forårssamlingen 2005.


-  at Landsstyreområdet for Finanser og udenrigsanliggender bemyndiges til at god-kende budgetbidragene til Forslag til Landstingstillægsbevillingslov for 2004 og foretage tekniske rettelser.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00.


Servicekontrakt med Post Greenland om betalingsformidling 2005-2007.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


Landsstyret besluttede:


-  at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at indgå vedlagte ”Aftale om varetagelse af basale bankforsyninger” med Post Green-land for perioden 1. januar 2005- 31. december 2007.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00.


Vedr. Godkendelse af forslag til bekendtgørelse om A-indkomst.
(/Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


Landsstyret besluttede:


-  at godkende vedlagte forslag til bekendtgørelse om A-indkomst.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Kaare Hagemann i Skattedirektoratet på telefon 34 50 00.


Vedr. godkendelse af samarbejdsaftale mellem Kangaatsiaq kommune og Skattedirektoratet.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


Landsstyret besluttede:


-  at godkende vedlagte samarbejdsaftale,


- at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til på Landsstyres vegne at godkende efterfølgende indgåede samarbejdsaftaler mellem  Skattedirektoratet og kommuner og


-  at følgende indstilling videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse:


Landsstyret indstiller:


-  at godkende 0-budgetbidraget på hovedkonto 24.01.01 Skattedirektoratets, administration.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Kaare Hagemann i Skattedirektoratet på telefon 34 50 00.


Udmøntning af puljemidler til skolebyggeri.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


-  at tiltræde, at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.


Landsstyret indstiller:


-  at bevillingen under hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, nyanlæg, projekt nr. 996.50.078 Diverse skoler, nyanlæg nedsættes med 36.331.000 kr., som rokeres til projektnr. 120.50.074 Jørgen Brønlund Skole, Ilulissat med 21.000.000 kr., til projekt nr. 167.50.082 Skole i Kullorsuaq med 10.000.00 kr. og til projekt nr. 082.50.087 Fjordskolen i Kangerlussuaq med 5.331.000 kr.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Budgetneutral rokering af bevilling fra afsluttet anlægsprojekt.
(/Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


-  at tiltræde, at følgende indstilling videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.


”Landsstyret indstiller:


-  at der på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden optages en indtægt på –252.000 kr., idet projekt 070.18.304 etablering af fjernvarme-net i forbindelse med etablering af forbrændingsanlæg, Maniitsoq på hovedkonto 81.36.61 Sektorprogram, renovering af fjernvarmeledninger, miljøområdet, er afslut-tet, og


-  at bevillingen på hovedkonto 81.70.70 Sektorprogram, monitorering og planlægning forhøjes med 252.000 kr. på projekt nr. 999.90.015 Planlægning og monitorering.”


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Vedr. ansøgning om brug af henlæggelser til finansiering af renovering af el-værk og eldistributionsnet i Tasiilaq i anledning af etablering af vandkraftforsyning.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


-  at 17,2 mio.kr. af de henlagte akkumulerede midler vedrørende Nukissiorfiit anvendes til finansiering af renovering af elværk og eldistributionsnet i Tasiilaq i anledning af etablering af vandkraftforsyning.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Vedr. Godkendelse af servicekontrakter mellem Grønlands Hjemmestyre og Pilersuisoq A/S om henholdsvis forsyning af flydende brændstoffer for 2005 og om vareforsyning for perioden 2005-2007 (begge inkl.)
(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)


Landsstyret besluttede:


-  at servicekontrakt mellem Grønlands Hjemmestyre og Pilersuisoq A/S vedrørende forsyning af flydende brændstoffer for 2005 med bilag godkendes i den nu forelig-gende form til underskrivning.


-  at servicekontrakt mellem Grønlands Hjemmestyre og Pilersuisoq A/S vedrørende vareforsyning for perioden 2005-2007 med bilag godkendes i den nu foreliggende form til underskrivning.


-  at Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked bemyndiges til på Landsstyrets vegne at indgå de to sericekontrakter,


-  at Landstingets Finansudvalg og Erhvervsudvalg efterfølgende orienteres ved oversendelse af kopi af kontrakterne, samt


-  at kontrakterne anmeldes til Konkurrencenævnet efter Konkurrencelovens regler.


For yderligere oplysninger kontakt Kst. direktør Peter Hansen i Direktoratet for Erhverv på telefon 34 50 00.


SIULITTAASUP AALAJANGIINERA/FORMANDSBESLUTNING           01/2005


Vice Landsstyreformand Josef Motzfeldt har den 20. januar 2005 besluttet følgende:
  
Vedr. Fastsættelse af TAC for lodde ved Østgrønland for kvoteåret juni 2004- april 2005.
(Aalisarnermut, Piniarnermullu Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Vice Landsstyreformanden besluttede:
-  at godkende en endelig TAC på den fælles bestand af lodde mellem Island, Norge og Grønland på 985.000 tons for sæsonen 2004-2005;


-  at Island og Norge meddeles, at Landsstyret har godkendt den indstillede TAC;


-  at den forøgede kvote til Grønland tildeles East Greenland Godfish som sædvane er; samt


-  at forøgelsen hurtigt meddeles til EU i Bruxelles.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.