6. januar 2005


Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Bygdesamordning.
(Landsstyreformanden)


Landsstyret besluttede:


- at det meddeles KNI A/S bestyrelse, at Landsstyret fastholder, at aportindskud af Hjemmestyrets aktier i NUKA A/S pr. 1/1-2005 forudsætter at KNI A/S tilslutter sig at bygdesamordningen kan gennemføres under de betingelser som Landsstyret vedtog den 19. oktober og som er gengivet i ovenstående punkter (a)-(f).


- at såfremt KNI A/S kan tilslutte sig ovennævnte betingelser i punkt (a-f) afholdes ekstraordinær generalforsamling snarest muligt, hvor indskud af Hjemme-styre aktier i Nuka A/S til KNI effektueres og


-  hvor der tages fornyet stilling til sammensætningen af KNI¿s bestyrelse.


-  såfremt KNI A/S ikke kan tilslutte sig ovennævnte betingelser i punkt (a-f) stilles arbejdet med bygdesamordningen i bero.


- at Landsstyreformanden orienterer Landstingets Finansudvalg, Landstingets Erhvervsudvalg, Landstingets Fiskeri, Fangst og Landbrugsudvalg og Landstingets udvalg for Infrastruktur og Boliger.


Landsstyreformanden orienterede i den forbindelse om brev fra Købmændenes Formand Lars Boassen vedr. forværring af passagertransport i bygderne i midtgrønland som er stik imod Landsstyrets politik. Det vil senere blive taget op i Landsstyret.


For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør Kaj Kleist i Landsstyrets Sekretariat på telefon 34 50 00.


Oplæg til Landsstyret vedr. fastsættelse af kvoteområder og kvoter i kammuslingsfiskeriet for 2005.
 (Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at TAC´en og kvoteområderne for kammuslinger i 2005 fastsættes uændret i forhold til 2004m som vist i skemaet.


- med den bemærkning, at Landsstyremedlemmet undersøger om fiskeriet efter kammuslinger har nogen indvirkning på hvalrosbestanden.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00. 


Vedr. servicekontrakt for 2005 mellem Grønlands Hjemmestyre og Great Greenland A/S omfattende administration og forvaltning af indhandling og indhandlingstilskud til sælskind.
  (Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at vedlagte udkast til servicekontrakt for 2005 mellem Grønlands Hjemmestyre og Great Greenland A/S omkring indhandlingstilskud og indhandling af skind godkendes.


-  med den bemærkning, at indgå samarbejde med Tasiilaq vedr. indhandling af skind, idet de har alle faciliteter til den produktion.


Landsstyret bemærkede sig, at der ifm. Finansloven opereres med 70.000 indhandlede skind og støtter selskabets bestræbelser på bedre kapacitetsudnyttelse.
Til generalforsamlingen vil Landsstyret opfordre til en ændring af organisationen f.eks. ved at adskille systuen som en selvstændig enhed med en ny koncept såsom designvirksomhed for skind.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00. 


Vedr. ansøgning om tillægsbevilling som 0-budgetbidrag som følge af regelændring ved ny Landstingsfordning om radio- og tv-virksomhed på EM 2004.
 (Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)


Landsstyret besluttede:


- at tiltræde, at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til Udvalgets godkendelse:


Landsstyret indstiller,


- at der for hovedkonto 40.01.20 Radio- og TV-nævnet godkendes tekstanmærkning, som følge af ny landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed, vedtaget ved EM2004.


- at der for hovedkonto 40.14.16 Andre tilskud til kultur- og fritidsvirksomhed godkendes tekstændring, som følge af ny landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed, vedtaget ved EM2004.


- at der for hovedkonto 40.14.18 Grønlands Radio- KNR godkendes tekstændring, som følge af ny landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed, vedtaget ved EM2004.


- at der for hovedkonto 40.14.19 Radio- og Tv-distribution godkendes tekstændring, som følge af ny landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed, vedtaget ved EM2004.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Lise Lennert Olsen i Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke på telefon 34 50 00.