23. oktober 2003

Landsstyret besluttede følgende på sit møde torsdag den 23. oktober 2003:


EU-konventets forslag til ny traktat.


Landsstyret besluttede: at den særlige protokol for Grønland søges ophævet ved annullering af artikel III-192, at Danmark opfordres til at modvirke fjernelse af enstemmighedsreglen i OLT-ordningen, og at regeringen tilskrives som i vedlagte brevudkast


For yderligere oplysninger kontakt direktør i Udenrigskontoret Mikaela Engell på telefon 34 50 00.Den grønlandske delegation til Nordisk Råds 55. session i Oslo, d. 27. – 29. oktober 2003.


Landsstyret besluttede, at godkende sammensætningen af de grønlandske delegation til Nordisk Råds 55. session. Landsstyret besluttede også at der udarbejdes et cirkulære om embedsmændenes deltagelse i møder.


For yderligere oplysninger kontakt direktør i Udenrigskontoret Mikaela Engell på telefon 34 50 00.


Budgetorientering 2003.


Landsstyret besluttede at budgetorienteringen for 2003 omdeles til Landstingets medlemmer.


For yderligere oplysninger kontakt direktør i Økonomidirektoratet Peter Beck på telefon 34 50 00.Beretning på erhvervsfremmeområdet.


Landsstyret besluttede at godkende Beretningen for Erhvervsfremme, september 2003. Beretningen sendes til Landstingets Erhvervsudvalg til orientering og til samtlige relevante parter, herunder kommuner og institutioner.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Jørgen Peter Labansen i Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00.


Bevilling til projektering af forbedring af indeklima på Handelsskolen i Nuuk.


Landsstyret besluttede at tiltræde, at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse, og at sagen behandles som en hastesag af hensyn til projektets igangsættelse. Såfremt projekteringen medfører at byggeriet vedtages, vil det være ønskeligt om det kunne foregå i medio december 2003 til februar 2004, hvor der ikke foregår undervisning på Handelsskolen.


”Landsstyret indstiller:


at bevillingen til Omrokeringsreserve nedsættes med 300.000 kr.


at der oprettes en konto til Forbedring af indeklima Handelsskolen, Nuuk til påbegyndelse af projektering med en bevilling på 300.000 kr.”


For yderligere oplysninger kontakt fg. Direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Boliger, Infrastruktur og Miljø.


Ansøgning om merbevilling til Institutioner for børn og unge.


Landsstyret besluttede at tiltræde, at brevet videresendes til Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender til videreforanstaltning til Landstingets Finansudvalg.


For yderligere oplysninger kontakt fg. Direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Boliger, Infrastruktur og Miljø


Forslag til strategi- og handlingsplan for Nuka A/S.


Landsstyret besluttede at godkende en række indstillinger vedr. Nuka A/S.


For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør Kaj Kleist i Landsstyrets Sekretariat på telefon 34 50 00.Nævnets redegørelse om kystnært rejefiskeri og fabrikskapacitet i Grønland.


Landsstyret besluttede at redegørelsen fra Nævnet vedrørende udviklingen i det kystnære rejefiskeri tages til efterretning, og kan herefter offentliggøres i sin foreliggende form, og at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse:


”Landsstyret indstiller:


at bevillingen på hovedkonto 50.06.02 forhøjes med kr. 4.000.000 med henblik på udbetaling af indhandlingstilskud på kr. 0,40 pr. kg. indhandlet rå iset reje i perioden 1. oktober til 31. december 2003, og


at bevillingen på hovedkonto 20.11.57 tilsvarende nedsættes med kr. 4.000.000.”


Endvidere besluttede Landsstyret, at  der til 2. behandling af forslag til Landstingets Finanslov fremsættes et ændringsforslag vedr. indhandlingstilskud på rå isede rejer for perioden 1. januar – 31. december 2004.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


Landsstyremedlem Mikael Petersens indlæg under møder i forbindelse med Nordisk Session i Oslo 27. – 29. oktober 2003.


Landsstyret besluttede at godkende taleudkast i den foreliggende form.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Hans J. Høyer i Direktoratet for Miljø på telefon 34 50 00.


Landsstyremedlem Mikael Petersens indlæg under mødet med nordiske boligministre i forbindelse med Nordisk Råds Session i Oslo, 27. – 29. oktober 2003.


Landsstyret besluttede at godkende taleudkast i den foreliggende form.


For yderligere oplysninger kontakt fg. Direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Boliger, Infrastruktur og Miljø.Tusagassiivik, 3. november 2003.