11. oktober 2003

Landsstyret besluttede følgende på sit møde lørdag den 11. oktober 2003:

Opfordring fra H53s advokat til at Landsstyret indtræder som biintervenient i H53s sag imod Staten.

Landsstyret besluttede at Landsstyret anmoder Højesteret om at kunne indtræde som biintervenient i Hingitaq 53’s sag imod Staten. Beslutningen blev dog taget med stillingtagen til, at Landsstyret mener at efter gældende lov har det offentlige ejendomsretten til Grønlands jord og at det ikke er muligt at opnå ejendomsretten til jord i Grønland, hverken for fysiske eller juridiske personer.

For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør i Grønlands Hjemmestyre Kaj Kleist på telefon 34 50 00.


Tusagassiivik, onsdag den 15. oktober 2003.