Vittus Qujaukitsoq

Født 5. oktober 1971 i Qaanaaq (Thule).

Civil stand
Gift med Naja Kreutzmann Qujaukitsoq 11. november, 2011, 1 datter.

Uddannelse
1991 – 1993 Grønlands Handelsskole, translatør og tolk Nuuk

Erhvervserfaring 1994 – 1994 Grønlands Hjemmestyre

Tolk
Tolk for Inatsisartut og forskellige Inatsisartut udvalg.
Tolk for konferencer, årlige møder og virksomheder.

1994 – 1995 Siumut
Organisationssekretær (Generalsekretær)
Sekretær for Inatsisartuts gruppe i Siumut.
Ansvarlig for kommunikation med de lokale Siumut-organisationer.
Ansvarlig for at organisere Siumuts sommermøder og andre møder.
Medansvarlig for Inatsisartut kampagne i 1995.
Delegeret i Inuit Circumpolar Conference 1995 i Nome, Alaska.

1995 – 1996 SIK (Lønmodtagernes organisation)
Forhandler
Rådgiver om kollektive aftaler offentlige og private arbejdsgivere.
Underviser i kollektive aftaler på Arbejder Højskolen.
Forhandler i kollektive aftaler med offentlige og private arbejdsgivere.
Forfatter og chefredaktør for udarbejdelse af den første Arbejdshåndbog i Grønland.

1997 – 1997 Sisimiut Handels- og Industrirådet 3911 Sisimiut
Sekretariatschef
Rådgiver i industrielle anliggender.
Deltager i udarbejdelse og implementering af den industrielle fælles udvikling for Sisimiut.
Ansvarlig for kontakt til små virksomheder.
Deltager i Nunavut Trade Show 1997 i Iqaluit, Canada.

1997 – 1999 Grønlands Landsstyre, Departementet for Social, Arbejde og Offentligt arbejde (Energi og Havne)
Ministersekretær for medlem af Landstyret (Naalakkersuisoq)
Opdatering af filer, sager og kontakter til Naalakkersuisoq.
Ansvarlig for tidsplanen for Naalakkersuisoq møder og rejseplaner.
Ansvarlig for udarbejdelse af aktivitetsrapport i departementet i 1997-1999.
Ledelsesmedlem i departementet med fokus på politiske mål og rammer.

1999 – 2000 Siumut
Generalsekretær
Ansvarlig for driften af partiets hovedkvarter.
Sekretær for Inatsisartuts gruppe, direktion og bestyrelse.
Ansvarlig for kontakt til partiorganisationer og andre valgte embedsmænd.
Ansvarlig for Siumuts Sommermøde II og Siumuts Kvindekonference.

2000 – 2001 Grønlands Landsstyre, Departementet for Industri, Fiskeri, Jagt, Handel, Turisme og Bygder
Ministersekretær for medlem af Landstyret (Naalakkersuisoq)
Opdatering af filer, sager og kontakter til Naalakkersuisoq.
Ansvarlig for tidsplanen for Naalakkersuisoq møder og rejseplaner.
Ansvarlig for udarbejdelse af aktivitetsrapport i departementet.
Forfatter af økonomisk og historisk gennemgang af sælskindsproduktions-selskabet Great Greenland, anvendt som rapport til Grønlands Inatsisartut.

2001 - 2005 Royal Greenland A/S
Virksomhedens ledelsessekretær
Sekretær for virksomhedsledelse og bestyrelse.
Ansvarlig for oprettelsen af Royal Greenland Academy.
Ansvarlig for kontakt til medarbejdere, fiskere og kommuner.
Medstifter og medredaktør af medarbejderbladet Navigatio.
Oversætter af ledelsesevalueringsprogrammet.

2005 - 2005 Grønlands Energiselskab - Nukissiorfiit
Virksomhedens ledelsessekretær og kommunikationschef
Sekretær for virksomhedsledelse.
Ansvarlig for udarbejdelse af forslag til ændring af virksomhedsstruktur.
Ansvarlig for kontakt til medarbejdere, ejere og kommuner.
Grundlægger og chefredaktør af medarbejderbladet Nukik.
Forfatter af omfattende medarbejder-tilfredshedsundersøgelse.

2005 - 2006 KNI A/S
Virksomhedens kommunikationschef
Medlem af koncernledelsen uden ledelsesbeføjelse.
Ansvarlig for al kommunikation vedrørende bestyrelse.
Specialkonsulent for virksomhedsledelsen.
Vicedirektør for vandprojekt mellem KNI, Qeqertarsuaq og SIK.
Ansvarlig for kontakt til medarbejdere, ejere og samfund.

2007 - 2008 Folketinget
Medlemssekretær for MF Lars-Emil Johansen (tidligere Landsstyreformand)
Opdatering af filer, sager og kontakter til partiet og organisationerne.
Ansvarlig for tidsplanen for parlamentsmedlemmets møde- og rejseplaner.
Ansvarlig for udarbejdelse af aktivitetsrapporter i MP.
Ansvarlig for udarbejdelse af rapport til parlamentsmedlemmets aktiviteter i 2004-2007.

2008 – 2008 Grønlands Landsstyre, Departementet for Kultur-, Uddannelse-, Kirke- og Forskning
Ministersekretær for medlem af Landstyret (Naalakkersuisoq)
Opdatering af filer, sager og kontakter til Naalakkersuisoq.
Ansvarlig for tidsplaner for Naalakkersuisoq møder og rejseplaner.
Ansvarlig for udarbejdelse af aktivitetsrapporter i departementet.

2009 – 2009 Grønlands Landsstyre, Departementet for Infrastruktur, Boliger, Miljø og Mineralressourcer
Ministersekretær for medlem af Landstyret (Naalakkersuisoq)
Opdatering af filer, sager og kontakter til Naalakkersuisoq.
Ansvarlig for tidsplaner for Naalakkersuisoq møder og rejseplaner.
Ansvarlig for udarbejdelse af aktivitetsrapporter i departementet.

2009 - 2010 Folketinget
Medlemssekretær for MF Lars-Emil Johansen (tidligere Landsstyreformand)
Input på Sundhedsundersøgelser for mennesker, der bor i Qaanaaq-området.
Opdatering af hjemmesiden til MF.
Ansvarlig for udarbejdelse af aktivitetsrapporter i MF.

2010–2013 Lønmodtagerners organisation i Grønland (SIK)
Rådgiver for mine- og ressourcedrift
Rådgiver for bestyrelsen.
Implementering af strategi- og handlingsplan for SIK inden for minedrift og ikke-levende ressourcer.
Ansvarlig for daglig kontakt med mineselskaber og andre relevante parter.

Valgt til hverv- og udnævnelser

2013 – 2014 Grønlands Selvstyre
Naalakkersuisoq for Finans- og Indenrigsanliggender
Ansvarlig for den grønlandske regerings finanser.
Ansvarlig for skatter og afgifter.
Ansvarlig for forhold vedrørende kommuner og strukturel evaluering.

2014 – 2015 Grønlands Selvstyre
Naalakkersuisoq for Industri, Erhverv, Handel og Udenrigsanliggender
Ansvarlig for industrielle forhold, erhvervsliv, arbejdskraft og handel.
Ansvarlig for turisme.
Ansvarlig for udenrigsanliggender og sikkerhedsspørgsmål.

2015 – 2016 Grønlands Selvstyre
Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender
Ansvarlig for finanspolitik.
Ansvarlig for skatter og afgift politik.
Ansvarlig for mineralressourcer og olie politik.
Ansvarlig for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

2016 – 2017 Grønlands Selvstyre
Naalakkersuisoq for Industri, Erhverv, Handel og Udenrigsanliggender
Ansvarlig for industrielle forhold, erhvervsliv, arbejdskraft og handelspolitik.
Ansvarlig for turisme politik.
Ansvarlig for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

2018 – 2018 Grønlands Selvstyre
Naalakkersuisoq for Råstoffer, Erhverv, Indenrigs og Nordisk Samarbejde
Ansvarlig for råstofpolitik.
Ansvarlig for erhvervspolitik.
Ansvarlig for kommune-, planlægnings-, forfatningsarbejde og indenrigspolitik.
Ansvarlig for Nordisk samarbejde.

2018 – 2020 Grønlands Selvstyre.
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk samarbejde

Ansvarlig finanspolitik.
Ansvarlig for skatter og afgiftspolitik.
Ansvarlig for planlægnings- og forfatningsarbejde.
Ansvarlig for Nordisk samarbejde.

2020 – Grønlands Selvstyre.
Naalakkersuisoq for Finanser
Ansvarlig finanspolitik.
Ansvarlig for skatter og afgiftspolitik.
Ansvarlig for planlægnings- og forfatningsarbejde.

Organisations-arbejde 1990 – 1991 Ungdomsorganisation i Qaanaaq
Formand
Planlægning af fritidsaktiviteter i samarbejde med kommunen.
Ansvarlig for fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne.
Ansvarlig for at drive en kiosk og cafeteria i det lokale aktivitetshus.

1990 – 1991 Afdeling for Lønmodtagernes fagforening i Qaanaaq
Sekretær
Sekretær for bestyrelsen for den lokale fagforening.
Ordfører i bestyrelsesmøder.
Arrangør af medlemsmøder og aktiviteter.

1991 – 1992 Siumuts Ungdom Nuuk
Formand
Ansvarlig for erhvervelse af nye medlemmer.
Debattør og taler om ungdomsproblemer.
Ansvarlig for arrangement af medlemsmøder.

1992 – 1993 Siumuts Ungdomsorganisation i Grønland
Generalsekretær
Ordfører i bestyrelsesmøder.
Medansvarlig for arrangementer af seminarer for Siumuts Ungdom.
Delegeret i Sorlak – Ungdomsrådets generalforsamling i Nuuk i 1992.

1992 – 1993 Sorlak – Ungdomsrådet i Grønland
Vicepræsident
Ansvarlig for kontakt til medlemsorganisationerne til Sorlak.
Delegeret i Inuit Circumpolar Conference i Inuvik, Canada.
Observatør i Nordisk Råds møde i Helsingsfors, 1993.

1993 – 1994 Sorlak – Fællesråd for Børne- og Ungdomsorganisationer i Grønland
Præsident
Grundlægger af ungdomshøjskole i Sisimiut.
Delegationschef på flere konferencer, møder og seminarer.
Ansvarlig for arrangementer af Sorlaks generalforsamling i 1994.
Leder af Grønlands ungdomsdelegation til Nordisk Ungdomsråd i 1994.
Observer i Nordisk Råds møde i Stockholm, 1994.

1993 – 1993 Siumut Qaanaaq
Formand
Delegeret på Siumuts generalforsamling i 1993.
Ansvarlig for erhvervelse af nye medlemmer.

Største stemmeforløb bland Siumut-filialer under lokalvalget i 1993.

2003 - 2004 Siumut Nuuk
Medlem af bestyrelsen
Medlem af bestyrelsen uden særlige forpligtelser.
Medansvarlig for medlemsarrangementer, udflugter og debatter.

2006 - 2006 Sisimiut Taekwon-do Klub 3911 Sisimiut
Næstformand
Medlemspleje.
Medansvarlig for arrangementet for Grønlandske Mesterskaber i taekwon-do, 2006.

2010 - 2012 Siumut Nuuk
Formand og næstformand
Arrangementer for medlemmer.
Koordinator for debatgruppe.

2011 - 2014 Partiet Siumut
2. næstformand
Ansvarlig for organisationen af Siumut-partiet.
Ansvarlig for kontakt med valgte embedsmænd.

Ordfører
2017 – Nunatta Qitornai

Grundlægger og formand
Ansvarlig for organisationen af Nunatta Qitornai.

Siumut:
Ordfører ved Siumuts Generalforsamling i Nuuk in 1996.
Ordfører ved Siumuts Generalforsamling i Nuuk in 1998.

Tolk
Kommunal Strukturkommissions møder i Nuuk i 1994.

Fælles Udvalg for hvidhvaler og Narhvaler mellem Canada og Grønland, der fandt sted i Pond Inlet, Canada i 1994.

Kontaktmøde mellem Folketingets Præsidium og Formandskab for Grønlands Landsting i Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut i 1994.

Royal Greenland A/S – forberedelser til introduktion af SAP i 1999.

Højesteret i Danmark - retssag om Thule-sagen i 1999.

Arktisk Kvindekonference i Whitehorse, Yukon i 1999.

Miljøpåvirkningsvurdering for Alcoa-projektet i Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut i 2008 og 2009.

Arrangør
Siumut

Siumut sommer topmøde, september 1994 i Qaqortoq.
Siumut sommer topmøde II, september 1999 i Qaqortoq.
Siumut Kvindekonference, februar 2000 i Nuuk.
Koordinator for Landstingsvalg i november 2001 i Nuuk.
Koordinator for Landstingsvalg i november 2007 i Nuuk.
Medarrangør for valget til Landsting i juni 2009.

Nunatta Qitornai
Etablering af det patriotiske parti Nunatta Qitornai 2017 i Nuuk.

Andre forhold
Human Resources og ledelsesværktøjer:
Oversatte DISC-profil, PAPI-I og PAPI-N spørgeskemaer.
Besvarede spørgeskemaer med DISC-profil spørgsmål.