Jens Immanuelsen

Født: 1. juli 1960

Samlever: Evnike Kleemann.

Professionel karriere:
Politiker.

Medlemskaber
1993 – 2019 Kommunalbestyelsesmedlem.

1997 – 2008 Borgmester i Upernavik Kommune.

2013 – 2018 Medlem af Inatsisartut.