Doris J. Jensen

Født 30. oktober 1978 Ilulissat. Datter af Ole Lars Jakobsen og Sofie Jakobsen. Gift med: Ejvind Jensen. Børn: Niviaq J. Petersen og Aviaq J. Petersen. Ægtemandens børn: Monica Jensen og Aqqalooraq Jensen.

Uddannelse
Gym. Supplerings kursus Mat A, Fysik/Kemi B 2009
Intensivt engelsk sprogkursus i Carleton University Canada 2000
Lærerstuderende, Ilinniarfissuaq, 2007. Gennemgået 4 semestre
Lærerstuderende, Ilinniarfissuaq, fra 2000 til 2002.
Studentereksamen, Nordgrønlands Gymnasiale Uddannelse, Aasiaat, fra 1995 til 1998.
Folkeskole, Ilulissat 1984 – 1994 og Sønderborg 1994-1995.

 

Politisk karriere
Medlem af Grønlands Landsting fra 2002.
Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 2005-2006.
Næstformand for Grønlandsudvalget fra 2011 Folketinget
Medlem af Retsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn og Forsvarsudvalget fra 2011 Folketinget
Kommunalbestyrelses medlem Nuuk 2006-2008
Kommunalbestyrelses medlem Kommuneqarfik Sermersooq 2009, 2. viceborgmester


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Siumut i Grønland fra 15. september 2011-2014.
Midlertidigt folketingsmedlem for Siumut i Grønland fra 8. oktober 2009 til 30. november 2009 (stedfortræder for Lars-Emil Johansen).
Kandidat for Siumut i Grønland fra 2005.


Erhvervserfaring
Miljøarbejder, Nuuk.
Medarbejder ved Siumuts hovedkontor, Nuuk.
Ekspedient, Ilulissat, Aasiaat og Nuuk.
Tilrettelægger af ungdomsprogrammet »Oqarit«, Ilulissat.
Frivilligt arbejde i Kenya m/ mellemfolkeligt samvirke

Tillidshverv
Formand af Siumut Ungdom 1992, lokalformand i Siumut Aasiaat 1996-1998, landsformand 1999-2005. Medlem af Det Grønlandske Ungdoms fællesråd Sorlak fra 1992, formand 2002.
Medlem af bestyrelsen for Siumut fra 1997, næstformand 2009-2011.
ICC delegat for Siumut 2004-2006.
Repræsentant i Nordisk Ungdomskomitè.